1. Regulamin dla osób indywidualnie wypożyczających sprzęt

         1. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.
         2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.
         3. Każdy wypożyczający powinien umieć pływać.
         4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.    

2. Regulamin dla organizatorów spływu

         1. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
         2. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
         3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
         4. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
         5. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy umieją pływać i czy ich stan zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
         6. Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
         7. Na prośbę organizatora możemy objąć grupę ubezpieczeniem NNW. W takim przypadku wymagana jest lista uczestników spływu. Koszt ubezpieczenia NNW obciąża dodatkowo organizowaną grupę.

   3. Postanowienia końcowe

         1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
         2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
         3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
         4. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez nas i mogą być zrealizowane wyłącznie na naszych warunkach. 
         5. Nie będą realizowane w tym samym dniu zlecenia zgłaszane po godz. 18-tej dotyczące zmian godzin i miejsc transportów, chyba, że zaistnieje możliwość ich wykonania. 
         6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.
         7. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

 

Zniszczenie lub zagubienie sprzętu

 

Zagubienie lub zniszczenie całkowite kajaka: Balou: 2000zł; Balboa: 1700zł

Uszkodzenie( zależne od stopnia uszkodzenia): Balou: do 2000zł; Balboa: do 1700zł

Zniszczenie lub zagubienie wiosła: 100zł

Zniszczenie lub zagubienie kamizelki asekuracyjnej: 100zł

Regulamin

Organizacja spływu

 

Ustalamy termin spływu, ilość sprzętu potrzebnego dla grupy, rzekę, a także odcinek jakim chcecie Państwo płynąć. Należy ustalić w jaki sposób będzie odbywał się transport uczestników spływu:

-Czy grupa zawiezie się własnymi samochodami na start, które odstawi na metę spływu lub zostawi w naszej wypożyczalni, a z nami wraz z transportem kajaków zabiorą się tylko kierowcy. Taka sama sytuacja będzie miała po spływie( jest to najtańsza opcja dla Państwa).

-Czy cała grupa przyjeżdża do nas i wszystkich przewozimy busami( mamy do dyspozycji Państwa 3 busy zabierające 8-miu pasażerów. W przypadku gdy osób jest więcej niż miejsc w busach, transport odbywa się na raty)

- Istnieje możliwość zamówienia autobusy od firmy, z którą współpracujemy(opcję tą należy zgłosić odpowiednio wcześniej, opcja odpowiednia dla dużych grup)

Na przyczepę zabieramy 8 kajaków. Kajaki przewozimy na miejsce startu, następnie odbieramy z mety po telefonie od Państwa, że znajdujecie się już na miejscu( należy podać informację jaka grupa, ile kajaków, jaka trasa). W przypadku braku telefonu albo ustalamy wcześniej godzinę awaryjną albo mniej więcej szacujemy czas, w którym powinniście dopłynąć do mety i jedziemy po odbiór, gdyż zdajemy sobie sprawę z możliwości braku zasięgu niektórych sieci komórkowych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

 

nr. tel.: 691 136 574

email: kontakt@drawa.com.pl

drawa.com.pl

Zatom 12c

73-220 Drawno

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Z NASZEJ OFERTY

SPŁYWÓW KAJAKOWYCH

PO DRAWIE I KORYTNICY

Copyrigth 2019 by drawa.com.pl

Drawa

Korytnica

Spływy jednodniowe

Spływy dwudniowe

Spływy wielodniowe

Oferta dla grup/firm

OFERTA

Catering

Noclegi

WYPOŻYCZALNIA

Cennik

Kajaki

Regulamin

Blog