Spływy kajakowe

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty spływów kajakowych po Drawie i Korytnicy, noclegów oraz wyżywienia.

Noclegi

Wyżywienie

Spływy jednodniowe

Spływy dwudniowe

Spływy wielodniowe

Spływy dla grup/firm

Drawa

Korytnica

Sprzęt

Regulamin

Cennik

Blog

Kontakt

wróć do bloga

Drawa-opis rzeki

23 lutego 2018

Drawa jest drugim co do wielkości dopływem Noteci, liczy prawie 186 km długości. Początek Drawa bierze w okolicach Połczyna Zdroju w Dolinie Pięciu Jezior na wysokości 150 m n.p.m. Ujście Drawy znajduje się niedaleko Krzyża na wysokości 30 m n.p.m. co daje spadek Drawy na poziomie 0,6%, przy średnim przepływie w okolicach ujścia na poziomie 21,3 m3/s. Dorzecze Drawy zostało ukształtowane przez lądolód skandynawski przed tysiącami lat i liczy prawie 3300 km2. Szlak Drawy wiedzie przez następujące regiony fizycznogeograficzne: Pojezierze Drawskie, Równinę Drawską i po części Pojezierze Wałeckie i Kotlinę Gorzowską.

 

Ciężko powiedzieć i jednocześnie stwierdzić skąd pochodzi nazwa Drawa, przyjmuje się iż słowo to pochodzi z indoeuropejskiego rdzenia "dreu" co oznacza biec, spieszyć się. Drugą hipotezą jest pochodzenie od słowiańskiego przymiotnika "dravy" co oznaczało szybki, gwałtowny. Nazwa używana przez Niemców do roku 1945 to "Drage", zaś urzędowo zmieniona w roku 1949.

 

Drawa ma mocno zróżnicowany charakter. W swoim górnym biegu, na Pojezierzu Drawskim jest wolno płynącym ciekiem niewielkich rozmiarów, który łączy po drodze liczne jeziora przepływowe o brzegach porośniętych trzciną. Drawa mijając jezioro Lubie wpływa w Puszczę Drawską i nabiera szerokości, a także głębokości. Na odcinku Prostynia- Rościn rzeka płynie w szerokiej dolinie, przez mokradła i porośnięte trzciną łąki, by za Drawnem zmienić sie w wąską, bystrą rzekę. Tak Drawa wygląda aż do Starego Osieczna. Koryto głęboko rzeźbi płaskowyż sandrowej Równiny Drawskiej. Zbocza rzeki w tym miejscu są strome, a nawet momentami pionowe, pełne powalonych drzew często podmywanych przez nurt. Sporo jest tu bystrzy, a także głazów w korycie rzeki. Od Starego Osieczna rzeka znów przybiera charakter podobny jak przed Drawnem wpływając w szeroką dolinę, która ciągnie się aż do ujścia nieopodal Krzyża. Fragmenty o sporym spadku oraz kamienistym dnie przypominają rzeki górskie. 

 

Ichtiofaunę Drawy reprezentuje ponad 30 gatunków ryb. Spotkać tu można m.in. troć wędrowną, pstrąga potokowego, brzanę, lipienia, klenia, szczupaka. W Drawie żyje taka roślinność jak krasnorosty Hildebrantia, włosieniczniki, gąbki, ramiennice i rdestnice. Otoczenie Drawy na Pojezierzu Drawskim tworzą głównie łąki i pola, a także partie lasów mieszanych. Wzgórza morenowe pokryte są przez pola, łąki i lasy(30% powierzchni). W drzewostanie dominują sosny, dęby, buki i brzozy. Szatę roślinną tworzą 695 gatunków roślin naczyniowych, zaś 42 z nich podlegają prawnej ochronie. W Puszczy Drawskiej, rzeka płynie przez zwarte płaty borów sosnowych. Roślinność Puszczy Drawskiej reprezentuje ponad 50 gatunków drzew, choć dominuje sosna. Zbocza doliny Drawy porastają duże, stare buki tworzące połacie jednolitych drzewostanów. Drugim z gatunków licznie porastającym brzegi jest olsza czarna . W Puszczy Drawskiej bogaty jest świat fauny. Można tu spotkać: dziki, sarny, jelenie. Licznie występują także: lisy, borsuki, jenoty czy też kuny. Nad wodą zobaczyć można bobra, piżmaka czy wydrę. Świat ptaków w Puszczy, także jest ciekawy, liczy ponad 100 lęgnących gatunków. Najbardziej okazałe to drapieżniki: rybołowy, bieliki, sokoły, myszołowy oraz największą sowę- puchacza, nad Drawą zobaczyć można czaplę, zimorodka lub kaczki, których żyje tu kilka gatunków. 

 

Od bardzo dawna Drawa pełniła funkcje gospodarcze. Przede wszystkim wykorzystywano ją do spławu drewna, a w dolnym jej odcinku do żeglugi towarowej. Do lat 70- tych wieku XX przetrwał na Drawie spław drewna, zaś żegluga do pierwszych lat po II wojnie światowej. Na Drawie znajdują się także dwie elektrownie wodne: w Borowie i Kamiennej. Elektrownia wodna Kamienna jest jedną z najstarszych na świecie, powstała w roku 1895.

Opis Drawy